Montáž zábradlí JAP

Montáž stavebnicového systému nerezového zábradlí firmy JAP je snadnou záležitostí pro každého kutila. Doporučujeme práci ve dvojici a před započetím samotné práce zhlédnutí našeho instruktážního videa. Pokud zhlédnete video montážního návodu, jistě nám dáte za pravdu, že montáž stavebnicového zábradlí firmy J.A.P. je doslova hračkou.

Vybalíme a zkontrolujeme dodané díly, přemístíme je na místo určení, rozvrhneme umístění sloupků po celém schodišti a pečlivě vyměříme kotevní místa pro sloupky.
Stejný postup je i u sloupků s bočním kotvením. Navrtání kotvících otvorů uděláme po pečlivém vyměření do hloubky 100 mm, a to pro sloupky s bočním kotvením. Pro sloupky s horním kotvením navrtáme nejdříve obklad schodiště a poté podkladový materiál. Opět do hloubky 100 mm. Závitové tyče nakrátíme na 120 mm. Následuje vyplnění kotevního otvoru chemickou maltou, a to ze 2/3. Usadíme závitové tyče tak, aby vyčnívaly 20 mm z kotevního otvoru.

Uvolníme a demontujeme spodní paty ze sloupku s bočním kotvením. Patky osadíme na závitové tyče. Vyvážíme kotvy dle vodováhy, dotáhneme kloboukové matice. Pomocí podložek vyvážíme sloupky a dotáhneme je.

U sloupků postupujeme obdobně. Sloupky vyvážíme a dotáhneme pomocí podložek.
Uvolníme a vycentrujeme krky madla, vyměříme a vyvrtáme otvor do zdi pro koncovku madla. Vyměříme délky madel, abychom mohli instalovat 3 D spojky. Nakrátíme madla.
Závrtné matice usadíme vždy přesně na střed, a to do předem vyvrtaných otvorů. Madla spojíme za pomocí 3 D spojky, pak nastavím potřebné úhly. Vyměříme otvory pro instalaci krčků sloupku, usadíme a spojíme madla se sloupky. Madla se spojují za pomocí propojky madel. Propojky madel zjednodušují výrazně celou práci, snadno se flexibilně upravují.

Nastavíme 3 D spojky. Spojíme 2 ramena zábradlí. Nasadíme záslepky madel. Upravíme potřebné úhly 3 D spojky, délky prutové výplně madel naměříme a nakrátíme. Na prutové výplně nalepíme koncovky a namontujeme výplň na sloupky a 3D propojky.
Na závěr naleštíme a nakonzervujeme nerezové dílce zábradlí.

Přečtěte si ještě o zábradlí:

Sdílejte článek Montáž zábradlí JAP s přáteli